Servei d’administració

Home/Servei d’administració
Servei d’administració 2016-11-29T20:03:29+00:00

Legalització

 • Llibre d’actes
 • NIF
 • Constitució de comunitats
 • Contractació de serveis
 • Estatuts

Gestions administratives

 • Llei de la propietat horitzontal
 • Reunions de propietaris
 • Confecció i enviament de les actes
 • Liquidació i pressupostos anuals
 • Gestió administrativa i fiscal
 • Emissió de rebuts pel banc
 • Custòdia de la documentació
 • Vetllar per les obligacions dels propietaris
 • Reclamació d’impagats
 • Subvencions
 • Reglamentació, ordenances i normatives

Manteniment

 • Visites a la comunitat i vetllar pel manteniment de l’edifici.
 • Serveis d’industrial bàsics i d’obres urgents.
 • Inspeccions i revisions dels elements comunitaris.
 • Sinistres coberts per l’assegurança
 • Comparació de pressupostos
 • Estudis i millora de l’estalvi
 • Col·laboradors professionals (advocats, arquitecte tècnic, perits, enginyers…)

Valors afegits

 • Normes de convivència (RRI)
 • Transparència
 • Comunicació propera i directa, per telèfon, Whats App, SMS, correu electrònic, etc.
 • Sala de reunions o reunions a la mateixa comunitat
 • Els propietaris poden visualitzar el compte corrent de la comunitat
 • Servei de negociació i mediació de conflictes
 • Vetllar pel bon veïnatge
 • Altres funcions que proposi la junta de propietaris