Servei de mediació

Home/Servei de mediació
Servei de mediació 2016-11-29T20:03:29+00:00

La mediació i la negociació es porta terme quan sorgeix algun conflicte que les funcions que té l'administrador de la comunitat no pot resoldre.
  • Manca de respecte de la normativa de convivència
  • Els propietaris no compleixen amb els seus deures i obligacions
  • S’ha de realitzar una millora o canvi en el funcionament veïnal
  • Cal una negociació i col·laboració amb conflictes o impagaments
  • Es generen mals entesos veïnals o dificultats de relació
  • Cal una intervenció més intensiva d’algun problema de la comunitat (ocupacions il·legals, conflictes entre veïns, fer pedagogia en la convivència, diferencies culturals, etc.)
  • Procés de mediació a conflictes on trobem dues parts implicades.
  • Reunions extraordinàries on es fomenta la participació veïnal.